Durant la sortida d’ahir al matí es va recórrer una distància total de 9 km, passant per Font de Ca Barba, ermita de la Salut (Can Montmany).

Gràcies a tots per la vostra participació i al nostre director d’activitats dirigides Sebas Roselló.