CAMPUS NATACIÓ SINCRONITZADA GEMMA MENGUAL

Destinat a nens i nenes que tinguin experiència prèvia en aquest esport.

Objectius

 • Treball en equip, nous coneixements i perfeccionament tècnic.

Metodologia

 • Benvinguda
 • Estiraments i escalfaments
 • Explicació de la jornada i els objectius a assolir
 • Treball de dansa i expressió dins i fora de l’ aigua
 • Treball de figures FINA
 • Utilització de càmeres subaquàtiques
 • Autoavaluació mitjançant el treball en vídeo
 • Tallers complementaris: entrades, costura, pentinats i maquillatge.
 • Preparació per exhibició grupal
 • Exhibició final al campus (jornada de portes obertes als pares)

Material que cal portar, per a la natació sincronitzada:

 • Banyador: 2 banyadors lliures
 • Gorro, ulleres i pinces pel nas
 • Crema solar, tovallola i xancles.
 • Roba esportiva: per fer dansa i estiraments,
 • Opcional: Estoreta prima per fer exercicis fora de l’ aigua
 • Mitjons

IMPORTANT: EL MATERIAL HA D´ANAR  MARCAT AMB EL NOM I ELS COGNOMS DEL NEN / A.

REUNIÓ CAMPUS GEMMA MENGUAL 2024

-La responsable del stage de sincronitzada és la Gemma Mengual.

 • Roger Badia, coordinador de les activitats Summer Camp i Campus Multi Esport

          coordinadorestiu@fundaciobtt.com

 • Maria Boyero, responsable d’ atenció a les families.    

          familiestiu@fundaciobtt.com

La responsable d’ atenció a les families, anirà enviant circulars i autoritzacions de sortides o activitats complementaries. També realitzará trucades a les families si escau. També pot aprofitar l’ hora de recollida per a comentar qualsevol informació tant al coordinador com als monitors dels vostres fills/es. En relació a les notificacions, si el seu fill o filla necessita pendre un medicament, tenir un control, demanar dieta.. tindrà que parlar directament amb el coordinador del club i omplir el formulari corresponent.

Telèfons de contacte:   C.E.Valldoreix  93 674 11 17.

Oficina B.T.T 93.544.26.29

E-mails de contacte:     info@clubesportiuvalldoreix.com          

administracio@fundaciobtt.com

1. SERVEI DE BON DIA I RECOLLIDA

El servei Bon Dia es durà a terme cada dia de casal de 8 a 9 del matí.

Punts de trobada i recollida. Davant de la caseta de fusta. Com cada any hi ha el servei “bon dia” a partir de les 8:00 hores situat a la mateixa zona on estaran els monitors/es per donar la benvinguda i passar llista per tenir més control dels alumnes. Per tant, tothom haurà de donar el nom en el moment d´arribar.

Recollida. De les 17:30 a les 18 hores. Demanem col·laboració en el moment de la recollida dels nens/es avisant al monitor corresponent.

En el cas de marxar sols a casa, necessitem l´autorització corresponent per part dels pares.

2. ACAMPADA

Dijous, 18 de juliol

L´acampada és gratuïta ( de les 17:30 del dijous a les 9 del matí del divendres ).

3. ACTUACIONS EN CAS D’ABSÈNCIES

S’informarà als pares i mares que han d’avisar al coordinador del casal de les absències del seu fill/a. D’aquesta manera, al coordinador informarà al monitor responsable dels nens/es absents. En cas de que es produeixi alguna absència no notificada el/la monitor/a ha d’informar al/la coordinador/a i aquest/a trucarà a la persona de contacte per saber el motiu de l’absència i poder així detectar possibles incidències a temps.

4. TRACTAMENT DE LA CONFIDENCIALITAT DE LES DADES

Donat que les dades que ens faciliten els pares i mares en el moment de la inscripció contenen informació confidencial, és necessari que aquestes inscripcions siguin guardades sota clau al mateix centre on es realitza el campus per si han de ser consultades per algun motiu.

Tanmateix, els monitors i monitores, també accedeixen a determinades dades que cal protegir mitjançant el mateix procediment que seguirà la coordinadora.

5. PROCEDIMENTS  D’ENTRADA I SORTIDA DE NENS/ES DEL CAMPUS

Per tal de que hi hagi la màxima seguretat al centre on es realitza el campus, hi ha d’haver una normativa respecte a els horaris i els llocs d’entrada i sortida dels nen/es i en quant a les persones que poden recollir als nens/es.

Creiem que és necessari:

 • Que els pares i mares indiquin en el moment de la inscripció qui recollirà al nen/a i que portin una autorització per a qualsevol altre persona que no hagin indicat.
 • Que sempre sigui el mateix lloc d’entrada i sortida de manera que es puguin controlar millor aquest dos moments.

6. MESURES DE SANITAT I HIGIENE

Ja hem indicat que els monitors/es disposaran de la informació relativa a aspectes de salut (al·lèrgies i malalties) que poden incidir en el funcionament del dia a dia. Aquesta informació els ha de servir per poder prendre mesures de protecció i evitar riscos innecessaris. En casos d’especial risc es durà a terme una reunió entre el/la monitor/a responsable del nen/a, la coordinadora del campus i la família del nen/a per concretar les mesures de protecció que cal prendre.

En cap cas es donarà cap medicació a cap nen/a sense una autorització mèdica de la mateixa que ens eximeixi de responsabilitats i on s’indiqui la necessitat i forma d’administració del medicament.

Al centre es disposarà d’una farmaciola per a les cures quotidianes que contindrà: gases, esparadrap, tiretes, sabó, guants i bosses de fred. No hi haurà cap altre producte donat que no podem fer cap altra tipus de cura. En cas de ferida que no puguem tractar per aquests mitjans caldrà adreçar-se al CAP més proper.

Demanarem en el moment de la inscripció una fotocòpia de la targeta sanitària per si ens hem d’adreçar al CAP en algun moment.

7. SERVEI DE MENJADOR

El servei de menjador i les hores lliures es duran a terme de 13,00 a 14,30 hores.